Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · 2019 Basketball Senior Night